Verslag Instructeurstraining d.d. 14 september 2013 o.l.v. Senior Master L.Hutchison

Op zaterdag 14 september vond in Nieuwegein een Intructeurstraining plaats onder leiding van Senior Master Hutchison. SM Hutchison is niet alleen zeer ervaren in de Taekwon-Do beoefening maar heeft ook als instructeur, scheidsrechter en coach een enorme staat van diensten opgebouwd. Een mooie kans om te kunnen trainen onder leiding van deze inspirerende Senior Master.

Na het afleggen van de student oath werd er gestart met een pittige warming up die o.a. bestond uit een aantal zeer effectieve rekoefeningen. Hierna werden enkele fundamentele oefeningen uitgevoerd, gevolgd door stapsparring waarna door een aantal ‘vrijwilligers’ tuls werden gedemonstreerd.

Tijdens de  uitvoering van de oefeningen besteedde SM Hutchison weliswaar aandacht aan de techniek en de ‘technische principes’, maar de oefeningen dienden vooral als middel om de didactische vaardigheden van de instructeurs te ontwikkelen en de uniformiteit in het lesgeven te bevorderen. SM Hutchison had een duidelijke boodschap: blijf jezelf (juist als instructeur) te allen tijde een spiegel voorhouden! Zorg dat je zowel de technische kennis als de praktische vaardigheden bezit, zodat je een voorbeeld kunt zijn voor degenen aan wie jij lesgeeft. Het af te draaien praatje moet kloppen met het uit te voeren plaatje. Een boodschap die op zich niet ‘nieuw’ is maar die ons wel weer even met de neus op de feiten drukt  en ons nog meer motiveert om de sport zo goed mogelijk uit te voeren èn over te dragen.

Verslag Nationaal Technisch Seminar d.d. 15 september 2013 o.l.v. Senior Master L.Hutchison

Op zondag 15 september mochten de Taekwon-Doïn vanaf 8 ste Gup onder leiding van SM Hutchison een Nationaal Technisch Seminar volgen.
Een andere dag, een andere zaal, een zelfde soort warming up. Veel stretchen, veel springen, pittig. Na een uur was de conditie al behoorlijk op de proef gesteld.

Er is veel getraind op de uitvoer van basistechnieken, die tijdens de EK finale (Nederland –Schotland) in diverse Tuls tot een geheel zijn samengevoegd.
Verder is er aandacht geschonken aan sportsparring (inzicht en snelheid), diverse matsogi (gericht aanvallen en effectief verdedigen) en hosinsul (ongewapend en gewapend). Tijdens de oefeningen is veelvuldig aangegeven dat men de oefeningen op de juiste wijze uit dient te voeren. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar het komt nog te vaak voor dat de oefening wordt afgeraffeld.
SM Hutchison heeft ons twee dagen op zeer inspirerende wijze geïnstrueerd en getraind.

Sabum Claudia Martowirono