Uitnodiging Danexamen 6-12-15

Deelname
Alleen mogelijk voor leden van T.I.N. die voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 2 van het Dan reglement.

Aanmelding
Volledig ingevuld aanvraagformulier met een 1 gescande en 1 losse digitale pasfoto in JPG vóór 1 november 2015 door de instructeur te mailen naar secretary@tin-itf.org
Naast het aanvraagformulier dient de betaling vóór 1 november 2015 ontvangen te zijn. De instructeur/aanvrager krijgt een bevestiging, wanneer het aanvraagformulier en de betaling zijn ontvangen.

Toelichting
Het Dan examen wordt landelijk afgenomen door een daarvoor aangestelde Dan examen commissie. De kandidaat dient de examenonderdelen te beheersen zoals vermeld in het Dan reglement. Voor het onderdeel breektest, dient de kandidaat zelf voldoende houten planken mee te nemen. De aantallen en specificaties zijn terug te vinden in het Dan reglement.
De examenkandidaten dienen zich uiterlijk een half uur voor aanvang van het examen te melden bij de examencommissie en een volledig ingevuld bondspaspoort af te geven.