Afgelopen zaterdag 29 november 2014 heeft het Landelijk Danexamen plaatsgevonden.
De volgende kandidaten zijn geslaagd.
Geslaagd voor 1e Dan:
Stacy Stok (Budoclub Voorburg)
Maurits van Eerd (Budoclub Voorburg)
Stefano Getrouw (Daeryon)
Jesse Broeren (Taekyon Berghem)
Dave Dekkers (Taekyon Berghem)
Esli van Leuken (Taekyon Berghem)
Romy Staal (Taekyon Berghem).

Geslaagd voor 2e Dan:
Eelco Visser (Taekwon-Do School Martowirono)
Martijn Eghuizen (Taekwon-Do School Martowirono)
Maddy Versteeg (Daeryon)
Patrick Kuijpers (Taekwon-Do Vereniging Baukdu)

Namens het T.I.N. bestuur, van harte gefeliciteerd.