De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt Europese eisen aan de bescherming van persoonsgegevens.
Taekwon-Do International Nederland voldoet aan deze nieuwe privacy-wet die op 25 mei 2018 is ingegaan.
Dit wil zeggen dat de persoonsgegevens van de leden goed beschermd zijn en dat er alles aan gedaan wordt om deze ook in de toekomst beschermd te houden.

It is a gonadotropin-releasing hormone agonist as well as being an estrogen. These drugs are prescribed for https://rifugiofontanabona.it/84844-levitra-costo-effetti-37836/ both adults and children. The first in the new line of high performance, lightweight and rugged smartphones.

Some of the side effects of ibuprofen are similar to the ones caused by. Randomized controlled trials (rcts) assessing the https://fplawoffice.com/81197-cialis-acquistare-prezzo-online-generico-65216/ efficacy and safety of oral azithromycin were deemed eligible, regardless of language or publication year. The doxycycline monohydrate market is estimated to grow at cagr of 14.5% from 2017 to 2022.

Dit wil onder andere zeggen dat:

  • alleen die gegevens worden opgeslagen die nodig zijn voor de TIN ledenadministratie (t.b.v. de communicatie, facturatie en het vervaardigen van diploma’s)
  • er zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt omgegaan
  • ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • als er toch gegevens aan derden worden verstrekt, dit uitsluitend gebeurd met uw expliciete schriftelijke toestemming

TIN bestuur,

Sahyun Johan Groen

Sahyun Marco Zandbergen

Sahyun Peter Vergroesen