De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt Europese eisen aan de bescherming van persoonsgegevens.
Taekwon-Do International Nederland voldoet aan deze nieuwe privacy-wet die op 25 mei 2018 is ingegaan.
Dit wil zeggen dat de persoonsgegevens van de leden goed beschermd zijn en dat er alles aan gedaan wordt om deze ook in de toekomst beschermd te houden.

Dit wil onder andere zeggen dat:

  • alleen die gegevens worden opgeslagen die nodig zijn voor de TIN ledenadministratie (t.b.v. de communicatie, facturatie en het vervaardigen van diploma’s)
  • er zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt omgegaan
  • ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • als er toch gegevens aan derden worden verstrekt, dit uitsluitend gebeurd met uw expliciete schriftelijke toestemming

TIN bestuur,

Sahyun Johan Groen

Sahyun Marco Zandbergen

Sahyun Peter Vergroesen