Zondag 12 oktober 2014 is er de jaarlijkse scheidsrechter opleiding c.q. bijscholingsdag (de bijscholing heeft een verplicht karakter (licentiebehoud- gewijzigd artikel scheidsrechtersreglement bijlage IV)).
De aanmeldingsdatum sluit op 28 september 2014. 
Vriendelijk verzoek aanmeldingen voor deelname zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 28 september  2014  in te sturen per E-mail;  nsc@tin-itf.org, dit om de voorbereiding te kunnen afstemmen op het aantal deelnemers.

Zie alle informatie (tijd, plaats, kosten, programma e.d.) in de uitnodiging: Uitnodiging scheidsrechteropleiding 12 oktober 2014