Op zondag 6 oktober 2013 vond er weer een Scheidsrechtersopleiding en bijscholingsdag plaats.

Hieronder de uitslag van de D examens:

Dick van der Ben – TV Baukdu
Jeroen Kat – TV Baukdu
Diana Kesarsing – TV Baukdu
Marcel Hörchner – Hwa-Rangdo
Martijn Eghuizen – TS Martowirono

Alle kandidaten die deelnamen zijn geslaagd.

Van harte gefeliciteerd namens het gehele T.I.N. bestuur.

De diploma uitreiking zal plaats vinden voor aanvang van de Landelijke Trainings Dag van 3-11-2013