Op zaterdag 8 en zondag 9 februari 2014 heeft Taekwon-Do International Nederland  in De Buitenjan te Veldhoven een Technisch Trainingsweekend georganiseerd. Het doel van het weekend was het technische niveau van de instructeurs aan te scherpen en te zorgen dat de uitleg richting de leerlingen eenduidig is, dan wel blijft. Aan het weekend konden Instructeurs en Assistent Instructeurs vanaf 3e Dan deelnemen.

Buy stromectol 12mg (30 mg) in the uk, usa, australia, canada and many other countries and regions. Xanax is a benzodiazepine tranquilizer that is used to treat https://marianne-klop-groen.nl/ anxiety disorders, Duloxetine 75 mg for dogs the other thing she said, though, was that the first time her husband called her she hung up.

Ampicillin stock 100 mg ml^−1^, and streptomycin 100x stock 100 mg ml^−1^ (for mammalian cell cultures). I feel Baiyin so happy and comfortable with dapoxetine pills. If you think you have a serious side effect, please call your doctor or go to the nearest hospital emergency room right away.

Bactrim is also available in china, cuba, south korea, mexico, thailand, vietnam, colombia, costa rica, guatemala, peru, dominican republic, puerto rico, the philippines, spain, australia, denmark, finland, greece, italy, turkey, the. You must not misoprostol in pakistan price Seevetal take any other drugs without consulting a doctor if you have the symptoms. This product is also available as a tablet (100mg and 200mg.) and a liquid for oral use, which has been made in two flavours: original blend (orange, vanilla, plain and chocolate) and cherry mint (orange, pink.

Zaterdag 8 februari

Na aankomst, een kop koffie en het verdelen van de kamers, is rond 10:00 uur gestart met de eerste training. Master Chris Eikenhorst verzorgde de warming-up en na enige tijd was het geen overbodige luxe een extra deur open te zetten. Hierna is de groep in tweeën gesplitst. De derde Danners hebben Tuls gelopen onder leiding van Master Paul Dekker en de rest van de groep werd geïnstrueerd door Master Chris en Sabum Marco Zandbergen. Er is veel aandacht geschonken aan de standen in combinatie met de uit te voeren technieken. Dit, om uiteindelijk de maximale kracht te kunnen genereren. Als vervolg op de praktische uitvoering van technieken volgde na de lunch, door Sabum Marco, een theoretische uitleg over de wijze waarop de maximale kracht kan worden gegenereerd: ‘The Theory of Power’ (Him Ui Wolli). De factoren die daarbij een belangrijke rol spelen werden stuk voor stuk behandeld: Reactiekracht (Bandong Ryok), Concentratie (Jip Joong), Evenwicht (Kyun Hyung), Ademhalingsbeheersing (Hohup Jojul), Massa (Zilyang), Snelheid (Sokdo) en Snelheid en Reactie (Sokdo wa Banung).

TIN trainingsweekend 2014-spar

Sabum Hendry Bloks heeft in de middaguren een training sportsparring verzorgd, waarbij de nadruk werd gelegd op het bewegen en het snel(ler) reageren op de tegenstander. Mooi  om te zien hoe de  veteranen binnen de bond, vol overgave de training hebben gevolgd en wat een voorbeeld zij blijven voor de jongere generaties! Maar ook bij de anderen ontbrak het niet aan enthousiasme. Er is hard en goed gewerkt en ook op deze training kijken wij met veel voldoening terug.

Na het diner (soep, nasi en een toetje) was het tijd om de Tenets en de Do te bespreken. Wat maakt Taekwon-Do anders dan een sport alleen? Hoe wordt hier binnen de scholen mee omgegaan? Naast de gedragsregels is ook gekeken hoe wij (de scholen) er voor kunnen zorgen  dat zo veel mogelijk leden de landelijke trainingen blijven/gaan volgen, deel zullen nemen aan wedstrijden en hoe wij Taekwon-Do nog meer bekendheid kunnen geven c.q. hoe wij het aantal scholen kunnen uitbreiden.

In de avonduren werd er door het TIN hoofdbestuur enige tijd vergaderd en kon de rest van de groep de avond vrij invullen. Een gezellige avond met een hapje en een drankje en enkele sterke (?) verhalen. Leuk om elkaar ook eens op een andere manier te leren kennen.

Zondag 9 februari

De dag begon met een goed ontbijt en met het feliciteren van Sabum Hendry die deze dag jarig was! Om 09:00 uur werd de training vervolgd. In dezelfde setting als zaterdag werd na de warming-up nog een kleine 2 uur verder gegaan met het onderdeel Tuls. Voor de middag is een start gemaakt met stap-sparring. Hierbij is de groetprocedure nog een keer onder de loep genomen, het geven van de juiste commando’s en het op de juiste wijze uitvoeren van de technieken. Een belangrijk onderdeel binnen de cyclus van het Taekwon-Do, het eerste aspect waarbij de beoefenaar te maken krijgt met een partner. Reden genoeg om hier na de lunch nog enige tijd mee door te gaan.

Na bespreking en beoefening van Sambo Matsogi, Ibo Matsogi, Ilbo Matsogi, Ban Jayu Matsogi en Jayu Matsogi, is afsluitend Hosinsul aan bod gekomen.

Terug in onze verblijfsruimte zijn de tassen gepakt, de kamers opgeruimd en is het weekend, onder het genot van een stuk taart, geëvalueerd. N.a.v. de enthousiaste reacties kunnen wij concluderen dat  het Technisch Trainingsweekend voor herhaling vatbaar is!

Sabum Raymond Eikema &
Sabum Claudia Martowirono