De datum van de Landelijke Wedstrijdtraining en de Instructorsdag, beide gepland in Januari 2013. Zijn verplaatst.
Op 16 december bij het overleg met de commissies is verzocht deze te verplaatsen i.v.m. een toernooi Open Dutch, waar men aan wil deelnemen op deze datum.
De orspronkelijke uitnodiging voor 20 januari LWT komt hiermee te vervallen.

De Instructorsdag wordt dus gehouden op 20 januari 2013 van 10.00-14.00.
De L.W.T. wordt dus gehouden op 27 januari 2013 van 10.00 – 14.00 uur.

In de bijlage: de nieuwe uitnodiging L.W.T. en de uitnodging Instructorsdag.
27-12-2012 Uitnodiging Instructorsdag
Uitnodiging L W T 27 januari 2013