Beste instructeurs en leden,

Tijdens de Landelijke Trainingsdag wordt instructie gegeven op alle onderdelen van Taekwon-Do. De deelnemers worden op graduatie ingedeeld in groepen. Onze enthousiaste instructeurs bereiden een onderdeel voor en alle groepen rouleren van onderdeel naar onderdeel.

Voor het onderdeel hosinsul (zelfverdediging) dienen de deelnemers met 1e Dan een stok mee te nemen en de deelnemers met 2e Dan of hoger een mes. Het mes moet een houten of kunststof oefenmes zijn in verband met mogelijk letsel en aansprakelijkheid.

Voor het onderdeel sparren dienen de deelnemers, hun Safety-equipement mee te nemen.

Bijgaande aanmeldingfomulier volledig invullen en retour voor 9 februari 2014 aan het secretariaat: secretary@tin-itf.org

Het aanmeldingsformulier dient bij aanwezigheid op de training door alle deelnemers te worden afgetekend.

Zie hier de officiële uitnodiging