M.i.v. 8-9-2013 zijn er drie nieuwe coördinatoren.

Edwin Lieben – TKD Waterland – heeft zich bereid verklaard om de functie van Coördinator NSC over te nemen van Johan Groen.

Hendry Bloks – Taekyon Berghem – heeft zich bereid verklaard om de functie van Coördinator NTSC op zich nemen.

Claudia Martowirono – TS Martowirono – heeft zich bereid verklaard om de functie van Contactpersoon PR en Communicatie op zich nemen.

Coördinator Nationale Scheidsrechter Commissie
Dhr. E. Lieben
E-mail: nsc@taekwondo-international.nl

Coördinator Nationale Training Selectie Commissie
Dhr. H. Bloks
E-mail: ntsc@taekwondo-international.nl

Contactpersoon PR en Communicatie
Mevr. C. Martowirono
E-mail: pr@tin-itf.org