Op 24 mei 2014 vonden in Nieuwegein de Danexamens plaats voor 1e t/m 4e Dan.
Geslaagden:
Jordi van Leeuwen – Hwa Rangdo – I Dan
Julian Koren – Hwa Rangdo – I Dan
Soraya Oemrawsingh – TV Baukdu – I Dan
Jeroen Kat – TV Baukdu – I Dan
Gerben van den Brink – TS Martowirono – I Dan
Marijke Hulleman – TS Martowirono – II Dan
Ricky Weber – TS Martowirono – II Dan
Huibert Jan Versnel – TS Martowirono – III Dan
Ronald Nel – Hwa Rangdo – IV Dan
De diploma’s worden op de eerstvolgende Technische Trianing uitgereikt.
 
Namens het bestuur van de T.I.N. alle geslaagden van harte gefeliciteerd.
DAN_mei2014