Zondag 30 januari heeft TIN een lerarentraining gegeven. De training werd afgesloten met een lunch en gevolgd door een ledenvergadering waar de hoofdleraren voor waren uitgenodigd. Het bestuur had de sabums Chris Eikenhorst, Paul Dekker en Marco Zandbergen gevraagd om de training te verzorgen. Dit was de eerste training zonder senior master Bart Stokhof en zoals sabum Chris mooi verwoord heeft bij de aanvang van de training was dit voor ons wennen en een moment om stil te staan bij het plotselinge overlijden van onze technische leider en Taekwon-Do pionier in Nederland.

Het was voor ons een uitdaging om ruim 30 sabums en boo-sabums van TIN les te mogen geven. De grote opkomst is voor mij een signaal dat onze instructeurs vertrouwen in de toekomst hebben. De invulling van de training was geen probleem voor samen bijna 100 jaar Taekwon-Do ervaring. De warming up is verzorgd door sabum Chris Eikenhorst. Na de warming up zijn de leraren in 3 groepen verdeeld om onder leiding van een van de organisatoren te starten met tuls. Afwisselend kreeg een van de leraren de gelegenheid om een tul te doceren waarna gezamenlijk werd geevalueerd op didactiek en methodiek. Het was prettig om te ervaren dat de opmerkingen en aanbevelingen op een constructieve wijze werden opgepakt. De tijd vloog en al snel was het tijd om over te gaan op het onderdeel Hosin Sul.

Sabum Paul Dekker had dit onderdeel voor zijn rekening genomen. Op een interactieve wijze kwamen eerst de grondbeginselen van Hosin Sul aan bod zoals vastgelegd in de encyclopedie. Hosin Sul is Taekwon-Do en moet vooral effectief zijn. Bij Hosin Sul worden Taekwon-Do technieken toegepast uit de tuls, fundamentele oefeningen en het sparren. Het spreekt voor zich dat bij Hosin Sul de wetenschappelijk onderbouwde wijze van bewegen zoals juist gebruik van massa en snelheid op het juiste moment een verdediging effectief maakt. Het verschil tussen zelfverdediging en Hosin Sul is duidelijk gemaakt door eerst te vragen of iemand het verschil kon vertellen. Het eerst gegeven antwoord was goed waarop sabum Paul het verschil tussen zelfverdediging en Hosin Sul visualiseerde met een bijtverdediging. Na de theorie en enkele voorbeelden kon iedereen het geleerde in de praktijk brengen. Het eerste blok werd geevalueerd waarna de verdedigingen tegen een aanval vanaf de zij- en achterkant werden behandeld. Een stuk theorie, wat voorbeelden en weer aan de slag. Vervolgens werden de leraren weer in 3 groepen verdeeld en kregen de deelnemers wisselend weer gelegenheid om Hosin Sul over te brengen aan de collega’s.

De reacties van enkele deelnemers getuigen dat de gekozen aanpak de juiste is geweest. Ik citeer een van de reacties”ging sowieso erg goed binnen de groep. Iedereen maakte fouten door de zenuwen. Schijnt normaal te zijn 😉 maar we waren wel echt een groep. Ook niet onbelangrijk. De discussie en opbouwende kritiek na de oefening waren relatief ontspannen. Goed systeem zou ik zeggen!”

De training leerde mij dat wij veel kwaliteit binnen ons lerarenkorps hebben. Natuurlijk staat een sabum met jaren ervaring anders voor een groep dan een boo-sabum die net begint met les geven. De bereidheid om te leren, en kennis en ervaring te delen van alle aanwezigen hebben bijgedragen aan het succes van de training.

Taekwon, sabum Marco Zandbergen