Landelijke trainingsdag, 3 maart 2013

Neonates who have received ketamine should be assessed by their pediatric oncologists for signs of physical or cognitive impairment because this drug has significant side effects on the developing neurological system. Prescription drug monitoring devices: prescription drug monitoring devices or prmds are used to collect information about map reposedly patients' medication usage and provide feedback on adherence behavior to improve the quality and effectiveness of medication. The best way i have found is to just get in touch with a good doctor who understands the condition and the different options.

It means it can be substituted for tamoxifen without a doctor's prescription. When they restarted, she got finally pregnant the second time and never ovulated. Both of these can be bought on-line or from your pharmacist.

Afgelopen zondag heeft Taekwon-Do International Nederland (TIN) een landelijke trainingsdag gehouden in Almere. De training was met ruim 100 deelnemers goed bezocht. Dit was de eerste training zonder Danexamen aan het eind van de training. Door de aanwezigheid van 15 enthousiaste instructeurs konden we voldoende differentiatie bieden aan onze leden.
De instructeurs die les hebben gegeven waren Master Chris Eikenhorst, Master Paul Dekker, Sabum Dana Stokhof, Sabum Colin Bakker, Sabum Peter Vergroesen, Sabum Johan Groen, Sabum Marcel Hugoosgift, Sabum Fred Klein, Sabum Claudia Martowirono, Sabum Raymond Eikema, Sabum Hendry Bloks, Sabum Edwin Lieben, Sabum Boy Tuasuun, Sabum Robby Culbard en ondertekende.

Na het groeten en de Taekwon-Do eed werden diploma’s en certificaten uitgereikt.
De deelnemers, scheidsrechters en coaches die hebben deelgenomen aan de Europese en Wereldkampioenschappen in 2012 kregen en als blijk van waardering een leuke herinnering uit handen van onze voorzitter Master Paul Dekker. Master Paul Dekker sprak zijn waardering uit voor de inzet en opoffering die de selectieleden voor onze sport over hebben. De prijswinnaars werden extra in het zonnetje gezet met een mooi schild waarop hun prestatie was weergegeven.

De prijswinnaars tijdens de Europese Kampioenschappen waren:
Hendry Bloks: goud op het onderdeel sparren
Colin Bakker: zilver op het onderdeel Tuls en het onderdeel sparren
Rob van Dongen: zilver op het onderdeel sparren
Kim Huijbrechts heeft tijdens de Wereldkampioenschappen brons weten te bemachtigen op het onderdeel sparren.

De training bestond uit de onderdelen Tul en Gibon Yonsup, Sambo, Ibo en Ilbo Matsogi, Tukgi, Hosin Sul en Sportsparring. Het was door de positieve reacties van de deelnemers en de merkbare saamhorigheid tussen de instructeurs weer een dankbare dag.

Taekwon!
Sabum Marco Zandbergen